kop visie 1920x600

visie op werk

xx

Onze maatschappij is continue in ontwikkeling. Dat geldt ook voor de manier waarop we kijken naar werk en naar wat er gebeurt op de werkvloer, waar continue veranderingen en verbeteringen plaatsvinden. Mooi! Maar het gaan me niet snel en niet ver genoeg.

Opwarmertje

Het Belang van Werk
Dat wat je doet om geld te verdienen, is veel meer dan alleen dat. Het is niet voor niets dat ‘wat doe je?’ zo’n beetje de eerste vraag is op feestjes. Media vatten een mens samen in initialen en beroep en als je een kind vraagt wat hij wil worden, wil je weten welk beroep hij of zij wil gaan uitoefenen.

Werk is een onderdeel van je identiteit, werk is status. Zozeer zelfs dat zij wie geen werk hebben zich buiten de échte maatschappij voelen staan; een hap uit hun identiteit en gevoel voor eigenwaarde.

Dat wat je doet, is belangrijker dan ooit.

Gevers, Nemers & hun Belangen
Daarmee worden ook werkgevers steeds belangrijker; naast inkomen verschaffen zij immers de bouwstenen voor aanzien, identiteit, eigenwaarde etc.

Nog harder groeide het belang van werknemers voor werkgevers. In enkele decennia groeide de dienstverlening tot driekwart van onze economie terwijl innovatie de kurk is waar dat hele systeem op drijft. Wie verleent die hoogwaardige dienstverlening? Wie verzint al dat innovatieve? Mensen! Meer dan ooit tevoren bepalen de mensen het succes van een bedrijf of andere organisatie.

De Strijd!
Werkgevers en werknemers delen een enorm belang in het succes van hun organisatie. Hoe succesvoller dat collectief is, des te meer ruimte ontstaat er om aan persoonlijke wensen en belangen tegemoet te komen. Bij een gebrek aan succes valt een bedrijf uit elkaar; dan heeft het geen enkele waarde meer. Voor niemand.

Dus … maak je op voor de strijd! Voor klanten, idealen, omzet, jullie grote doelen of wat jullie wensen zijn. Werkgevers en werknemers arm in arm. Samen strijdend voor resultaat en succes!

Spiraal zonder Einde
De praktijk? Vakbonden en werkgevers steggelen ieder over hun eigen belangen, blind voor wat hen bindt. Ondertussen verwordt ook de werkvloer tot een stille veldslag. Gescheiden door een denkbeeldige lijn tussen leiding en de rest, besturen teveel gevers en nemers hun botsauto’s zonder einde.

Terwijl we er zelden bij stil staan hoe het ooit begon, voelen medewerkers zich niet gewaardeerd (78%), voelen ze een demotiverend werkklimaat (68%), plegen ze actief sabotage (11%) of slaan ze lam tegen de muur van een burn-out (14%). Bij de leiding zwelt de frustratie aan omdat hun mensen geen motivatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel laten zien. Ze lopen de kantjes eraf en tonen zich eerder tégenwerkers dan médewerkers.

Beide partijen bevestigen elkaars wantrouwen en zo komen ze terecht in een neerwaartse spiraal van onderlinge strijd zonder einde. Samen de mouwen opstropen voor meer succes voor iedereen? Daar hebben we even geen tijd voor. En de basis van vertrouwen die ervoor nodig is, is te zwak of ontbreekt soms zelfs volledig.

Werk kan Beter

Stel je eens voor…
Een werkwereld zónder burn-outs, zónder frustraties, zónder al dan niet verborgen verzet en zónder onderling krakeel.

Een werkwereld waar iedereen, van CEO tot stagiaire, elke dag weer samen streeft naar en werkt aan grootsheid. Waar mensen het gevoel hebben dat ze echt bijdragen, gewaardeerd worden en trots zijn op zichzelf en op elkaar. Waar mensen niet alleen gemotiveerd zijn maar zelfs commitment tonen. Waar ze écht betrokken zijn bij het bedrijf en haar doelen.

Een wereld waar jullie organisatie succesvoller is dan je nu zou durven dromen. Een werkwereld waar presteren en plezier hand in hand gaan.

Klinkt dat goed? Zou je dat ook wel willen? Zo’n werkhalla komt niet uit de lucht komt vallen, daar moet aan gewerkt worden.

Afschudden
Lang geleden, in de eerste fabrieken, werd de massa’s onopgeleiden precies verteld wat ze hoe moesten doen; hun gedrag werd volledig beheerst door de leiding. Mensen waren dan ook weinig meer dan een levende machine, ze waren zelfs moeiteloos uitwisselbaar.

Meer dan honderd jaar later is alles anders. Mensen zijn hoog opgeleid en worden opgevoed tot zelfdenkende individuen. En niet de machines maar juist de mensen bepalen jullie succes.

Ook managementsystemen maakten een enorme ontwikkeling door; de efficiëntie is enorm toegenomen. Helaas is er één belangrijk aspect nauwelijks mee veranderd. Ze zijn namelijk nog steeds gericht op beheersing. Protocollen, targets, KPI’s, hiërarchieën en meer zijn nu nog gericht op de beheersing van menselijk gedrag.

Althans, dat wordt geprobeerd. Maar je kunt mensen niet beheersen. Je kunt hun creativiteit en dienstbaarheid niet beheersen. En dat heb je toch echt nodig om die innovatieve diensten te kunnen verlenen.

Verleg Focus
Er is een oplossing en die is in basis niet eens ingewikkeld. Verleg je focus van het beheersen van mensen  naar het beheersen van hun werkomgeving. Mensen worden er namelijk enorm door beïnvloed. En die werkomgeving, daar heb je als organisatie of leiding wel degelijk invloed op. Die is wél maakbaar.

Bouw een werkwereld waar motivatie, trots en betrokkenheid floreren waardoor de menselijke prestaties opgestuwd worden. Een omgeving waar doelen gehaald worden met zo weinig mogelijk middelen.

Bouw aan cultuur! Geef je organisatie richting met visie en grote doelen! Zorg dat mensen de juiste middelen hebben om hun werk te kunnen doen! Versterk het gemeenschapsgevoel! Zorg voor vertrouwen en veiligheid! En bindt dat alles met de ontwikkeling van leiderschap! Bij iedere leidinggevende, van CEO tot assistent bedrijfsleider.

Creëer een werkomgeving waar presteren vanzelfsprekend is! Dát is tegenwoordig dé manier om succesvol te zijn.

Meer weten over hóe je dan zo’n werkwereld creëert waar presteren vanzelfsprekend is? Lees het essay Presteren met Plezier (leestijd ca. 32 min).

inspiratie via social media & nieuwsbrief

Word vrienden op Facebook:
http://facebook.com/mark.ernst.1232

Hier vind je me op LinkedIn:
nl.linkedin.com/pub/mark-ernst/18/889/353

En op Twitter:
twitter.com/ME_Mark_Ernst

Enkele filmpjes op Youtube:
youtube.com/channel/UClTB72
g5usAHKTJFaj_xi2g

nieuwsbrief

schrijf je in

Wil je eerst verstuurde nieuwsbrieven lezen? Dat kan hier.